Podívej! HoMu

Anonim

Muzeum bezdomovců, HoMu, je rozpočtová a nezisková organizace, která neakredituje uměleckou činnost, která umožňuje a angažuje kulturní dialog prováděný na křižovatce umění a bezdomovectví . Založil ho belgický umělec Filip Noterdaeme a nachází se v bytě zakladatele na Clintonově ulici v Brooklyn Heights.

Návštěvníci jsou vítáni pouze po schůzce, ale procházejte webem HoMu: fiktivní muzeum bylo původně webovým zážitkem. (přes Brooklyn Heights Blog)

-regina